Zákaznická podpora:info@bobus.cz

Memorandum o spolupráci s obcí Velykyj Bereznyj

MEMORANDUM o spolupráci mezi radou obce Velykyj Bereznyj z Užhorodské okresu Zakarpatského kraje a VBB & Partners s. r. o.

Zastupitelstvo obce Velykyj Bereznyj okresu Užhorod Zakarpatského kraje, adresa sídla: Ukrajina, Zakarpatský kraj, okres Užhorod, městys Velykyj Bereznyj, ulice Shevchenko, 12, zastoupený starostou - Kyrlykem Bohdanem Yuriyovychem, jednajícím na základě zákona Ukrajiny "O místní samosprávě na Ukrajině" a společností VBB & Partners s.r.o., sídlo: Česká republika, Praha, st. . Zbraslavská, 12/11, ICO: 17052718, DIC: CZ17052718, zastoupená Vladimírem Bobuským, jednatelem Společnosti, společně známí jako Strany, uzavřeli toto Memorandum o spolupráci.

V souvislosti s nuceným přesídlením ukrajinských občanů z východních a středních oblastí země v důsledku vojenské agrese Ruské federace proti Ukrajině společnost VBB & Partners s.r.o. v rámci svých možností si klade za cíl poskytovat prostřednictvím zastupitelstva obce Velykyj Bereznyj humanitární pomoc vnitřně vysídleným občanům Ukrajiny, včetně zajištění dočasného ubytování vnitřně vysídlených osob (s jejich souhlasem) v jejich vlastních prostorách a zajištění stravy.
V rámci mnohostranné spolupráce zastupitelstvo obce Velykyj Bereznyj okresu Užhorod Zakarpatského kraje a společnosti VBB & Partners s.r.o. je dohodnuto:

  • Dodržovat Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, zajišťovat lidská a občanská práva a svobody;
  • Úzce spolupracovat s dalšími organizacemi na posílení spolupráce na mezinárodní úrovni; 
  • Vynaložit veškeré úsilí k dalšímu rozvoji vzájemně prospěšné spolupráce a podporovat účinné jednání;
  • Usnadnit pokračující spolupráci s ostatními partnery smluvních stran.


Na bilaterální úrovni zastupitelstvo obce Velykyj Bereznyj okresu Užhorod Zakarpatského kraje a VBB & Partners s.r.o. zaměří se na následující oblasti:

  • Mezinárodní vztahy;
  • Sociální;
  • Kulturní;

Podepsáno v České republice, Praha, 20. května 2022.

 

Sken dokumentu: Memorandum_o_spolupraci